NGSP-Logo-RGBA-2.png

NGSP vesmírna konferencia je exkluzívne strategické stretnutie vedúcich predstaviteľov globálneho kozmického priemyslu, ktorá sa bude konať v októbri 2017 v Bratislave.

Navyše NGSP je najväčším slovenským a významným európskym stretnutím kozmických profesionálov vrátane astronautov, vedúcich kozmických agentúr, inžinierov, vedcov, novátorov, právnikov a špecialistov v oblasti vesmírnej politiky.

Konferencia je bezkonkurenčnou platformou na podporu svetového priemyslu, ktorá spája kľúčové verejné a súkromné zainteresované strany s cieľom vyhodnotiť najväčšie príležitosti vesmírneho sektora a dostať sa do kontaktu s najväčšími hráčmi v oblasti vesmírnych technológií.

NGSP vesmírna konferencia je exkluzívne strategické stretnutie vedúcich predstaviteľov globálneho kozmického priemyslu, ktorá sa bude konať v októbri 2017 v Bratislave.

Navyše NGSP je najväčším slovenským a významným európskym stretnutím kozmických profesionálov vrátane astronautov, vedúcich kozmických agentúr, inžinierov, vedcov, novátorov, právnikov a špecialistov v oblasti vesmírnej politiky.

Konferencia je bezkonkurenčnou platformou na podporu svetového priemyslu, ktorá spája kľúčové verejné a súkromné zainteresované strany s cieľom vyhodnotiť najväčšie príležitosti vesmírneho sektora a dostať sa do kontaktu s najväčšími hráčmi v oblasti vesmírnych technológií.

circle-Freso

Pavol Frešo

župan Bratislavského samosprávneho kraja

Aký bude ďaľší krok?

Vážení priatelia,
verím, že mnohí z vás čítali alebo doslova hltali príbehy Julesa Verna ako Na kométe, Honba za meteoritom, či Plávajúce mesto alebo Zo Zeme na mesiac a mnoho iných. Ani nie pred pár desiatkami rokov to boli fantazijné príbehy o objavovaní vesmíru.

Napriek nezadržateľnému a viditeľnému technologickému progresu je vesmír stále neobjavenou a skôr nepoznanou oblasťou spoločenského ale aj vedeckého bádania. A to bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli podporiť projekt Novej Generácie Vesmírnej Politiky. Bude to príležitosť pre odbornú ale aj laickú verejnosť bližšie sa oboznámiť s aktuálnym stavom skúmania vesmíru, predstaviť spoločnosti, ktoré sa oblasti vesmíru alebo letectva venujú profesionálne a priblížiť mladej generácii aj túto zaujímavú oblasť.

Verím, že sa nám podarí položiť základný kameň úspešného a zmysluplného projektu venovanému vesmíru.

Pavol Frešo

župan Bratislavského samosprávneho kraja

Aký bude ďaľší krok?

Vážení priatelia,
verím, že mnohí z vás čítali alebo doslova hltali príbehy Julesa Verna ako Na kométe, Honba za meteoritom, či Plávajúce mesto alebo Zo Zeme na mesiac a mnoho iných. Ani nie pred pár desiatkami rokov to boli fantazijné príbehy o objavovaní vesmíru.

Napriek nezadržateľnému a viditeľnému technologickému progresu je vesmír stále neobjavenou a skôr nepoznanou oblasťou spoločenského ale aj vedeckého bádania. A to bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli podporiť projekt Novej Generácie Vesmírnej Politiky. Bude to príležitosť pre odbornú ale aj laickú verejnosť bližšie sa oboznámiť s aktuálnym stavom skúmania vesmíru, predstaviť spoločnosti, ktoré sa oblasti vesmíru alebo letectva venujú profesionálne a priblížiť mladej generácii aj túto zaujímavú oblasť.

Verím, že sa nám podarí položiť základný kameň úspešného a zmysluplného projektu venovanému vesmíru.

Pavol Frešo

župan Bratislavského samosprávneho kraja

Aký bude ďaľší krok?

Vážení priatelia,
verím, že mnohí z vás čítali alebo doslova hltali príbehy Julesa Verna ako Na kométe, Honba za meteoritom, či Plávajúce mesto alebo Zo Zeme na mesiac a mnoho iných. Ani nie pred pár desiatkami rokov to boli fantazijné príbehy o objavovaní vesmíru.

Napriek nezadržateľnému a viditeľnému technologickému progresu je vesmír stále neobjavenou a skôr nepoznanou oblasťou spoločenského ale aj vedeckého bádania. A to bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli podporiť projekt Novej Generácie Vesmírnej Politiky. Bude to príležitosť pre odbornú ale aj laickú verejnosť bližšie sa oboznámiť s aktuálnym stavom skúmania vesmíru, predstaviť spoločnosti, ktoré sa oblasti vesmíru alebo letectva venujú profesionálne a priblížiť mladej generácii aj túto zaujímavú oblasť.

Verím, že sa nám podarí položiť základný kameň úspešného a zmysluplného projektu venovanému vesmíru.

Icon-Saturn

Úmyslom je zjednotiť Európu, aby viac nebola závislá na superveľmociach ako USA či Rusko a následne vytvoriť silné ekonomické výhody pre Európu a jej členov.

Investície do astrofyziky

Prostredníctvom Space Strategy for Europe budú mať európske  zúčastnené strany v oblasti vesmíru veľkú príležitosť diskutovať a  ovplyvniť vývoj na najvyššej úrovni.

Je to naozaj vzácna príležitosť pre Slovensko, ako odomknúť priestor pre inovácie a podporovať predstavivosť. Predovšetkým najdôležitejším faktorom a výstupom z konferencie je budúci vývoj nového priemyslu, kontakty a potenciálne partnerstvá.

Space Strategy for Europe

V novembri 2016 Európska komisia spustila iniciatívu a koncepciu Space Strategy for Europe s cieľom poskytnúť Európe a jej členským štátom autonómiu, pokiaľ ide o obranu, bezpečnosť a výskum vesmíru.

Veľký dôraz sa kladie na oslavu rozmanitosti členských štátov a ako byť vďaka tomu silnejší.

V konečnom dôsledku ide o peniaze, ako môže Európa ušetriť  milióny, ak nie miliardy, na svojich programoch   prostredníctvom vytvorenia správnych partnerstiev, programov  a kontaktov v odvetví. Bude sa diskutovať o tom, či je táto  iniciatíva skutočne  životaschopná a ak áno, kedy môžeme začať  využívať jej potenciál.

 

Najnovšie trendy výskumu vesmíru

NGSP je dôležitým stretnutím globálneho vesmírneho priemyslu na podporu rozvíjajúcich sa vesmírnych trhov.

Najnovšie trendy výskumu vesmíru

NGSP je dôležitým stretnutím globálneho vesmírneho priemyslu na podporu rozvíjajúcich sa vesmírnych trhov.

 

Konferencia spojí mnoho odborníkov z celého sveta vrátane vedúcich predstaviteľov kozmických agentúr, vedúcich pracovníkov vesmírnych a leteckých spoločností, vládnych organizácií, ako aj špičkových výskumníkov a akademických pracovníkov.

 

Konferencia umožní rozvoj spoluppráce a implementáciu stratégií jadrovej a satelitnej technológie, čo prináša globálne a regionálne ekonomické výhody.

 

Konferencia spojí mnoho odborníkov z celého sveta vrátane vedúcich predstaviteľov kozmických agentúr, vedúcich pracovníkov vesmírnych a leteckých spoločností, vládnych organizácií, ako aj špičkových výskumníkov a akademických pracovníkov.

 

Konferencia umožní rozvoj spoluppráce a implementáciu stratégií jadrovej a satelitnej technológie, čo prináša globálne a regionálne ekonomické výhody.

circle-sattelite

Konferencia spojí mnoho odborníkov z celého sveta vrátane vedúcich predstaviteľov kozmických agentúr, vedúcich pracovníkov vesmírnych a leteckých spoločností, vládnych organizácií, ako aj špičkových výskumníkov a akademických pracovníkov.

circle-Rocket

Konferencia umožní rozvoj spoluppráce a implementáciu stratégií jadrovej a satelitnej technológie, čo prináša globálne a regionálne ekonomické výhody.

Technologické pokroky poháňajú medzinárodné vesmírne úsilie – civilné aj vojenské obranné systémy.

Konferencia bude okrem iného rozvíjať myšlienky všetkých aspektov nízkonákladového prístupu do vesmíru. Prednášky, ale aj panelové diskusie budú hľadať spôsoby, ako spolupracovať pri komerčnom využití vesmírneho priestoru

Technologické pokroky poháňajú medzinárodné vesmírne úsilie – civilné aj vojenské obranné systémy.

Konferencia bude okrem iného rozvíjať myšlienky všetkých aspektov nízkonákladového prístupu do vesmíru. Prednášky, ale aj panelové diskusie budú hľadať spôsoby, ako spolupracovať pri komerčnom využití vesmírneho priestoru

Ing. Ivan Bella, kozmonaut

Misia Sojuz TM-29 /Mir –Štefánik / Sojuz TM-28, z februára 1999

Kozmická vízia Ivana Bellu

S veľkým pocitom hrdosti a šťastia vítam organizovanie projektu konferencie New Generation Space Policy a som rád, že budem súčasťou nielen vedeckých diskusií, ale aj stretnutí so študentmi a so širšou verejnosťou. Vedecký výskum znamená objavovanie neznámeho. Výsledok, ktorý očakávame, sa nedá nikdy úplne predvídať. „Vedecké úspechy sú cesta, nie cieľ“ – to by malo byť mottom vesmírnej konferencie na Slovensku.

Naše kroky sú symbolom spôsobu života tejto krajiny, keď otvárame naše dvere a okná do sveta, aby sme potom sami videli naše úspechy. Slovensko má hrdý a veľmi vzdelaný národ, ktorý môže vyrábať zariadenia najvyššej kvality a spoľahlivosti. To by malo všetkým dávať nádej a inšpiráciu na prekonanie niektorých ťažších problémov tu na Zemi. Národné ciele môžu byť splnené tam, kde sa nájde dostatočne silná vôľa.

Ing. Ivan Bella, kozmonaut
Misia Sojuz TM-29 /Mir –Štefánik / Sojuz TM-28, z februára 1993

Kozmická vízia Ivana Bellu

S veľkým pocitom hrdosti a šťastia vítam organizovanie projektu konferencie New Generation Space Policy a som rád, že budem súčasťou nielen vedeckých diskusií, ale aj stretnutí so študentmi a so širšou verejnosťou. Vedecký výskum znamená objavovanie neznámeho. Výsledok, ktorý očakávame, sa nedá nikdy úplne predvídať. „Vedecké úspechy sú cesta, nie cieľ“ – to by malo byť mottom vesmírnej konferencie na Slovensku.

Naše kroky sú symbolom spôsobu života tejto krajiny, keď otvárame naše dvere a okná do sveta, aby sme potom sami videli naše úspechy. Slovensko má hrdý a veľmi vzdelaný národ, ktorý môže vyrábať zariadenia najvyššej kvality a spoľahlivosti. To by malo všetkým dávať nádej a inšpiráciu na prekonanie niektorých ťažších problémov tu na Zemi. Národné ciele môžu byť splnené tam, kde sa nájde dostatočne silná vôľa.

Bella
Bella-Podpis

Ing. Ivan Bella, kozmonaut

Misia Sojuz TM-29 /Mir – Štefánik / Sojuz TM-28, z februára 1999

Kozmická vízia Ivana Bellu

S veľkým pocitom hrdosti a šťastia vítam organizovanie projektu konferencie New Generation Space Policy a som rád, že budem súčasťou nielen vedeckých diskusií, ale aj stretnutí so študentmi a so širšou verejnosťou. Vedecký výskum znamená objavovanie neznámeho. Výsledok, ktorý očakávame, sa nedá nikdy úplne predvídať. „Vedecké úspechy sú cesta, nie cieľ“ – to by malo byť mottom vesmírnej konferencie na Slovensku.

Naše kroky sú symbolom spôsobu života tejto krajiny, keď otvárame naše dvere a okná do sveta, aby sme potom sami videli naše úspechy. Slovensko má hrdý a veľmi vzdelaný národ, ktorý môže vyrábať zariadenia najvyššej kvality a spoľahlivosti. To by malo všetkým dávať nádej a inšpiráciu na prekonanie niektorých ťažších problémov tu na Zemi. Národné ciele môžu byť splnené tam, kde sa nájde dostatočne silná vôľa.

NGSP-Logo-RGBA-2.png

Konferencia NGSP je venovaná jednému z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví – využitiu vesmírneho priestoru, astrofyzike, s možnosťou investovania a podpory investícií na Slovensku.

NGSP je miestom, kde sa vymedzujú politiky v oblasti vesmíru a vypracúvajú stratégie. Prezentované sú nové aplikácie pre vesmírne technológie a podporovaný rozvoj vysokokvalifikovaných technických pracovných síl na podporu národného rozvoja. NGSP zahŕňa diskusie a iniciatívy, ktoré budú mať praktický a trvalý vplyv na celkový rozvoj vesmírneho sektora v Euróupe.

NGSP-Logo-RGBA-2.png

Konferencia NGSP je venovaná jednému z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví – využitiu vesmírneho priestoru, astrofyzike, s možnosťou investovania a podpory investícií na Slovensku.

NGSP je miestom, kde sa vymedzujú politiky v oblasti vesmíru a vypracúvajú stratégie. Prezentované sú nové aplikácie pre vesmírne technológie a podporovaný rozvoj vysokokvalifikovaných technických pracovných síl na podporu národného rozvoja. NGSP zahŕňa diskusie a iniciatívy, ktoré budú mať praktický a trvalý vplyv na celkový rozvoj vesmírneho sektora v Euróupe.

NGSP-Logo-RGBA-2.png

Konferencia NGSP je venovaná jednému z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví – využitiu vesmírneho priestoru, astrofyzike, s možnosťou investovania a podpory investícií na Slovensku.

NGSP je miestom, kde sa vymedzujú politiky v oblasti vesmíru a vypracúvajú stratégie. Prezentované sú nové aplikácie pre vesmírne technológie a podporovaný rozvoj vysokokvalifikovaných technických pracovných síl na podporu národného rozvoja. NGSP zahŕňa diskusie a iniciatívy, ktoré budú mať praktický a trvalý vplyv na celkový rozvoj vesmírneho sektora v Euróupe.

ORGANIZÁTORI
Organizer-Anoskin

Juraj Radziwill–Anoškin

TSA spol. s.r.o.
Novosvetská 12
811 06 Bratislava
Tel.: +421 915 422 602
E-mail: tsa@tsa.sk
Web: www.tsa.sk
Organizer-Veselsky

Silvio Veselský

Adrenalínové nebo
Úžiny 3
831 06 Bratislava
Tel.: +421 944 917 912
E-mail: info@adrenalinovenebo.sk
Web: www.adrenalinovenebo.sk
Osudové stretnutie dvoch ľudí z úplne odlišných svetov môže vyústiť do čohosi nevídaného a úplne nového. A tak to má byť.
SPOLUORGANIZÁTORI
PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI